Autoservis
Autocomp

Akciové ponuky

Náhradné vozidlo zdarma

Odborné články a rady

História AutoComp

Kontakt

Hlavná
stránka

Servis kompresorov autoklimatizácií a predaj komponentov autoklimatizácie
Máte pokazený kompresor klimatizácie? Obráťte sa na nás!

Najčastejšie problémy

Dlhodobo otvorený systém (chýbajúce komponenty). Systém koroduje a absorbuje vlhkosť, je silne hydroskopický!

Zanedbaná údržba systému. Minimálne raz za 3 roky treba systém vysať, naplniť chladivom, olejom a farbou na detekciu úniku.

Poškodený kompresor klimatizácie.

Neodborné zásahy do systému


Naše odporúčania

 

 Ak musíte z akéhokoľvek dôvodu nechať systém otvorený, t.j. nekompletný, snažte sa ho uzavrieť – zazátkovať. Ak tak neurobíte, systém nasaje vlhkosť, upchá sa dehydrátor a v horšom prípade príde k poškodeniu kompresora.

    Pri údržbe systému a jeho vysatí sa pri odlučovaní vysatého oleja dá podľa jeho farby zistiť, v akom stave je systém klimatizácie.

   Ložiská kompresora sa v prevažnej miere prejavia hlukom. Pri ignorovaní problému príde až k jeho zadretiu a spáleniu drážkového remeňa spolu s plastovými kladkami.

   Netesnosť systému: často cez spoje, hadice, teleso kompresora, predraté trúbky, skorodovaný kondenzátor klimatizácie. Prevažnú väčšinu týchto problémov vieme vyriešiť.

   Elektronické systémy klimatizácie vieme diagnostikovať viacerými prístrojmi. Napr. Texa Navigátor Bosch KTS  VAG-COM OPEL-COM.

   Nezvyčajné a atypické závady diagnostikujeme osciloskopom.

Kompresory klimatizácií

Kontaktujte nás

späť

Autoservis Autocomp s.r.o.
Nobelova 5
831 02 Bratislava

Mob.:
00421 / 903 449 271
00421 / 905 335 373

E-mail:
autoservis@autocomp.sk

Copyright © 2016 autocomp.sk. Všetky práva vyhradené.